Ana içeriğe atla

Anti Kapitalist Rehber

‘’Bir Kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser’’ -Karl Marx

İşte rehberini okumaya başladığınız Anti Kapitalizm buna karşıdır yani ağaçların kesilmesine. Özellikle’de yol için ağaç kesilmesine kesin bir şekilde karşıyız. Eğer Anti Kapitalist size uzun geldiyse (bana öyle geliyor da) bize kısaca komünist veya liberal kapitalist diyebilirsiniz. Sonuçta gölgesini satamadığı ağacı kesene kapitalist, kesemediği ağacı yerinden söküp yol yapana liberal kapitalist dendiğine göre cümle daha uzar, liberal kapitalist 17 harf iken anti kapitalist sadece 14 harf ki anti kapitalist demek size 1,5 saniye kazandırır. Bu’da oldukça uzun bir süre 1,5 saniye’de çok şey yapabilirsiniz, hayal kurmak gibi…

Yazan: TardisiKaçıranAdam

1.Bölüm: Anti-Kapitalizm ne demek?


Aslında oldukça basit bir şeydir anti-kapitalizm tabii rehber yazarının anlatım sorunu yüzünden anlamak biraz sorun oldu. Ama emin olun şimdi asıl anlatıma geçeceğiz. Birkaç ciddi ansiklopedi kitaplarından alıntı yapalım:

Antikapitalizm ya da kapitalizm karşıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamışsa da, genellikle sosyalist politik görüşlü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır.

Rehberden çok daha iyi anlatıyor değil mi?

Böylece anti-kapitalizm ne demek öğrendik geriye sadece süpürgeden, tozdan konular kaldı. Ama onları’da uzun uzun anlatacağım merak etmeyin, sıkıntıdan patlayacaksınız.

En azından artık  Anti-kapitalist ne demek biliyorsunuz. Şimdi iyi ve çetin ceviz bir anti-kapitalist olmak için gereken aşamaları sıralayalım:  1. Kısaca Yunus Emre felsefesine uymak: Yaratılanı hoş gör Yaradandan ötürü. Ya’da Evrim geçireni hoş gör ortak atadan ötürü olabilir. Artık hangi düşünce size uyarsa

  2. Yaşama değer vermek.

  3. Para sadece bir kağıt parçasıdır. Onu değerli yapan tek şey bizim ona hak etmediği değeri veriyor oluşumuzdur. Bu yüzden iyi bir anti-kapitalist olmanın üçüncü aşaması paranın değersiz olduğunu bilmektir.

  4. Çayın keyfini çıkarabilmek.

İşte rehberde bu aşamalardan bahsedip uzun,uzun açıklayacağız. Ve işte rehber’in ciddi anlamda(ne kadar ciddi olabilirsek) ilk konusu:


2.Bölüm: Nasıl Anti-Kapitalist Olunur?


Çok’da resmi belgelere gerek yok. Yani ikametgah ve kimlik fotokopisi veya anti-kapitalist andı gerekmiyor. Onu geçen gün kaldırdık, biraz ırkçı olduğunu söyledik ama sadece bizim işimize gelmiyordu. Neyse bütün bu resmi evrak saçmalıklarına gerek yok hem şimdiye kadar anlamış olmanız lazım, biz resmiyeti ve ciddiyeti sevmeyiz. Anti-kapitalist olmak için ağaçları sevmeniz ve insanların eşit olduğunu düşünmeniz bizim için yeterlidir. Prosedür bundan ibarettir. Bu prosedürü geçtikten sonra ikinci aşamaya geçersiniz: Anti-kapitalist yaşam aşamasına. Bir anti-kapitalist olduktan sonra bir ağaca veya herhangi bir canlıya zarar vermeyin. Yaşam Dünyadaki ve Aydaki en önemli kaynaktır. Anti-kapitalistler sadece yaşama önem verilirler.Bu yaşam olgusu’da:

İnsanın bilinçlenip’de bilincini kaybedinceye kadar geçirdiği, nefes alıp verdiği sıkıcı ve uzun zamana denir. Nefes alıp veren her şey hayvanlar,ağaçlar vs. dışında nefes almayan birkaç şeyde canlıdır. Nefes almayan birkaç şeyden kastım masa ve sandalyeler değil tabii ki, öyle çok saçma olur ki inanın bana bu rehber bile o kadar saçmalayamaz. Nefes almayan canlı ‘’birkaç’’ şeyden kasıt düşüncelerdi.Telepati ile onları daha’da canlı olarak başkalarına aktarıp gösterebilirsiniz. Ama bu kadar canlı gözükmelerine rağmen yine’de nefes alamazlar.

Dünya’da bir çeşit canlıdır, bizim ona iyi bakmamız gerekir(di). Tabi son yüzyılda yaptığımız her şey gibi bunu’da beceriksiz bir şekilde elimize yüzümüze bulaştırdık.  Sonuç olarak Dünya şu an can çekişiyor, bunun üzerine biz’de başka bir canlı organizma olan Aya taşındık, umarım buranında sonu Dünya gibi olmaz. Çünkü bu gezegenin ay çörekleri gerçekten bir harikadır, bir ara deneyin tavsiye ederim. Gezegen demişken gezegenler’de canlıdır, canlı olmasalardı yörünge dönüşündeki o güzelim melodiyi  çıkaramazlardı. Biz’de evrenin sesinden mahrum kalırdık. Karadelikler’de canlıdır tabii ki gezegenleri ve süper nova yıldızları yutup hayatta kalırlar. Gördüğünüz gibi evren başlı başına yaşamla kaynayıp taşıyor. Biz’de oradan oraya taşınıp bu yaşamları beton duvarlarımız la mahvediyoruz. Böylece Rehber’in yaşam olgusunu’da açıklamış olduk. Şimdi asıl konumuza dönelim:

 Irk,din,dil,cinsiyet,renk gibi saçma sapan kategorilere yer yoktur. Onlar aptal insanların uydurduğu aptal kategorilerdir. Bunu’da yaptıktan sonra Anti-kapitalistlik için yolun yarısı tamamdır demektir, bunun için sizi tebrik ederiz. Yolun kalan yarısı ise 3. ve 4. Aşamadan ibarettir. 3.aşamaya geçelim:  Birinci amacımız Dünya’da ve Ay’da herkesin mutlu mesut olması, paranın insan hayatındaki öneminin azaltılması  veya tamamen yok edilmesidir. 2.seçenek zor olsa’da yakın zamanda üç-beş ‘’kendini bilmez’’ olarak tanımlanan arkadaşımız yaptığı için imkansız değildir. Bunu yapmak için’de ilk kendi hayatınızda para denen varlığın önemini bitirin. Eski bir Dünya ata sözünde dedikleri gibi:Dünyayı değiştirmek istiyorsanız; önce kendinizi değiştirin.


3.aşamayı’da elden çıkardıktan sonra en önemli ve son aşamaya yani 4.aşamaya geçelim:  İyi bir anti-kapitalist olduğumuza, hiçbir canlıya zarar vermediğimize ve para denen kağıt parçasının’da önemsizliğini  gördüğümüze göre artık mutfağa gidip kendinize bir çay demleyebilirsiniz. Çay önemlidir.

En Çok Okunanlar

Güneş Dil Teorisinden Ay Dil Teorisine Yolculuk

Güneş Dil Teorisi, Ömer Asım Aksoy döneminden sonra pırıltısını yitirmiş, teknoloji hep geriden takip etmiş, gâvur gogıl’ın, ekşisözlüğün, incisözlüğün bile Türkçe için daha kullanışlı ve yerel bir sözlük olduğu günümüzde, internette gezerken bakın TDK’nın sitesinde neye rastladım. Kaynakları “tarama resim” olduğundan, zengin kütüphanesindeki hiçbir sözcüğün arama motorlarıyla bulamayacağınız bir dökümana... Öncelikle teoriyi öğrenelim sonra da kendi yorumumuzu yapalım, son sözü de size bırakalım.

Kaos Seyir Defteri

Karmaşıklık ve Kaos Teorisi hakkında bulabildiğimiz tüm kitapların, yazıların, videoların kısacası tüm kaynakların listesini oluşturduk.

Makaleler:Kaos'un Keşfi: Kaosun tarihçesi ve felsefesi. Başlangıç için...

Determinizm ve Kaos: Timur Karaçay'ın birçoğumuza ilham veren makalesi. Matematiksel özet.

Go Sorunsalı Ve Kaotik Çözüm Arayışları: Efsane masaüstü "Go" oyunu ile Kaos Teorisi arasındaki bağın irdelenmesi.

Laplace Şeytanı, Kaos ve Kelebek Etkisi: Laplace'ın determinist önermesinden yola çıkarak yazılmış bir tanıtım.

Marksizm ve Kaos Teorisi: Kuramın diyalektik materyalizmle olan ilintileri...

Kaos'a Giden Yol: Laplace Şeytanı'yla başlayan bir serüven bugüne nasıl geldi. Ersan Şahin'in yazısı. (İnternetten beni bulup makalesinde referans gösterme inceliğini gösteren ilk insan.)

“Tıpta Ölümle Barışmak” -Tayfun Gönül ve Gediz Akdeniz

Kaos Videolar:Fraktallar ve Pürüzlülük Sanatı - Benoit Mandelbrot
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_…

Immanuel Kant – Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi

Çeviren: Uluğ Nutku
Metafizik amaçla da olsa ne tür bir irade özgürlüğü kavramı oluşturulursa oluşturulsun, iradenin olgular dünyasındaki görünüşleri, yani insan eylemleri yine de her doğa olayı gibi doğa yasalarınca belirlenir. Tarih, sebepleri ne kadar derinlere gömülü olsa da, bu olguların anlatılışıyla ilgilidir; ve tarih insan iradesinin özgür eylemini geniş boyutlarda incelerken, özgür eylemde düzenli bir ilerleme olduğunu keşfedebileceği umudunu verir bizlere. Aynı şekilde, bireylerin eylemlerinde karmakarışık ve düzensiz olarak gözümüze çarpan şeyleri, bütün türün tarihi bakımından insanın özgün yeteneklerinin yavaş ama sürekli gelişimi olarak anlamayı umabiliriz.

Evliliklerin, doğum ve ölümlerin sayıları da bir kurala göre önceden hesaplanamaz gibi görünüyor; çünkü insanın özgür iradesinin bunlar üzerindeki etkisi pek büyüktür. Oysa büyük ülkelerin yıllık istatistikleri bunların da tıpkı hava değişmeleri gibi sabit doğa yasalarına bağlı olduklarını kanıtlıyor. Hava değişmeler…